HD Koudontvetter

Categorie:

Productinformatie

HD Koudontvetter is een neutraal ontvettingsmiddel dat gebruikt wordt voor het verwijderen van olie en vetten op motors en andere ondergronden. Het verwijderd tevens de meeste soorten teer- en lijmresten. HD Koudontvetter geeft geen giftige dampen af en is niet ontvlambaar. Het product is vrij van aromaten.

Gebruiksaanwijzing
  • Puur gebruiken.
  • Vernevelen en even laten inwerken op de ondergrond.
  • Daarna met koud of warm water grondig afspoelen.
  • Dit product is schadelijk bij inname door de mond.
  • Na gebruik grondig handen wassen met water en zeep.
  • Bij gebruik geschikte kleding dragen.
Werkbare verdunning

Puur

pH waarde

Niet beschikbaar

Soortelijk gewicht

0,81

Verpakkingsinhoud

20 L (16,2 kg)

Geparfumeerd

Koolwaterstof

Kleur vloeistof

Kleurloos